Kan ik als zelfstandige werken voor de VRT?

Ja. Voor een aantal specifieke, tijdelijke jobs wil de VRT met zelfstandigen werken. Dat kan rechtstreeks of via een bureau waar de zelfstandige bij is aangesloten.

Twee procedures

Wel zijn er twee verschillende procedures die via het contracttype worden aangeduid per job;

  1. Zelfstandige contract rechtstreeks VRT. Hiervoor is de selectieprocedure merendeels hetzelfde als zou je via een arbeidsovereenkomst bij VRT werken. Je krijgt wel een ander type contract aangeboden, eentje specifiek voor zelfstandigen.
  2. Zelfstandige contract via tussenpersoon. Voor opdrachten voor specifieke profielen en groter dan een waarde van €144.000 zijn de wettelijke selectieregels strenger. De VRT maakt voor haar selectieproces hiervoor gebruik van het platform van de organisatie Public Sourcing. Je krijgt dan een contract aangeboden niet met VRT, maar met Public Sourcing. Zie hieronder voor meer details.

Te bespreken?

Sommige jobs hebben het contract type ‘Te bespreken’. Dan is er de mogelijkheid om voor een Arbeidsovereenkomst met VRT te kiezen of voor een Zelfstandige contract rechtstreeks VRT. Die keuze laat VRT aan jou, want wij zoeken vooral de juiste mensen. Het spreekt voor zich dat je dan wordt ingezet conform de specifieke wettelijke bepalingen eigen aan ieder statuut, met name deze van werknemer of zelfstandige.

Details Zelfstandige contract via tussenpersoon

Voor deze procedure zijn er een aantal belangrijke aanwijzingen:

  • Als je op ‘Solliciteren’ klikt word je doorgestuurd naar het platform van ‘Connecting-Expertise’. Dit is het platform dat door Public Sourcing wordt gebruikt.
  • Dit platform kent twee rollen; die van leverancier en die van de kandidaat. Als je zelfstandige bent en niet via een bureau werkt dan vervul je beide rollen.
  • Als je nog geen login hebt op dit platform moet je jezelf eerst als leverancier aanmelden.
  • Als je hierna bent ingelogd kom je op de ‘marktplaats’, waar ook de rol is terug te vinden die je op de VRT jobsite vond. Hier kun je nu de ‘kandidaat voorstellen’.

Voor meer informatie over het gebruik van het Connecting-Expertise platform kijk hier.

Voor vragen over de opdracht details op de Connecting-Expertise marktplaats en het contract mail je met Public Sourcing

Voor vragen over dit proces mail met VRT.