Kan ik als bureau ook kandidaten bij VRT aanbieden?

Ja. Voor een aantal specifieke, tijdelijke jobs kan de VRT met bureaus werken. De kandidaten die zij aanbieden hebben bij voorkeur een arbeidsovereenkomst bij het bureau. Met zelfstandigen werkt VRT bij voorkeur rechtstreeks.

Twee procedures

Er zijn twee verschillende procedures die via het Contracttype worden aangeduid;

 1. Tijdelijk contract rechtstreeks VRT. Hiervoor is de selectieprocedure merendeels hetzelfde als zou je via een arbeidsovereenkomst bij VRT werken. Je krijgt wel een ander type contract aangeboden, eentje specifiek voor tijdelijke dienstverlening.
  1. Een bureau vult altijd eenRecht om te vertegenwoordigen in, waarin de kandidaat verklaart dat hij of zij als werknemer of als zelfstandige, direct of via onderaanneming, akkoord is met vertegenwoordiging door het bureau.
  2. Deze getekende verklaring dient mee ingestuurd te worden als bijlage met de aanbieding/sollicitatie.
  3. De VRT eist voor elke specifieke vacature/opdracht een aparte getekende verklaring en aanvaardt geen verklaringen van een vroegere datum dan wel voor een andere vacature.
 2. Tijdelijk contract via tussenpersoon. Voor opdrachten voor specifieke profielen en groter dan een waarde van €144.000 zijn de wettelijke selectieregels strenger.
  1. De VRT maakt voor haar selectieproces hiervoor gebruik van het platform van de organisatie Public Sourcing. Je krijgt dan een contract aangeboden niet met VRT, maar met Public Sourcing. Zie hieronder voor meer details.
  2. Ook Public Sourcing gebruikt een ‘recht om te vertegenwoordigen’

Contracttype Te bespreken?

Sommige rollen hebben het contract type ‘Te bespreken’. Dan is er de mogelijkheid om voor een Arbeidsovereenkomst met VRT te kiezen of voor een Tijdelijk contract rechtstreeks VRT. Voor bureaus zal bij solliciteren de procedure van hierboven gelden rond Tijdelijk contract rechtstreeks VRT.

Details contracttype Tijdelijk contract via tussenpersoon

Voor deze procedure zijn er een aantal belangrijke aanwijzingen:

 • Als je op ‘Solliciteren’ klikt word je doorgestuurd naar het platform van ‘Connecting-Expertise’. Dit is het platform dat door Public Sourcing wordt gebruikt.
 • Dit platform kent twee rollen; die van leverancier en die van de kandidaat. Als je zelfstandige bent en niet via een bureau werkt dan vervul je beide rollen.
 • Als je nog geen login hebt op dit platform moet je jezelf eerst als leverancier aanmelden.
 • Als je hierna bent ingelogd kom je op de ‘marktplaats’, waar ook de rol is terug te vinden die je op de VRT jobsite vond. Hier kun je nu de ‘kandidaat voorstellen’.

Voor meer informatie over het gebruik van het Connecting-Expertise platform kijk hier.

Voor vragen over de opdracht details op de Connecting-Expertise marktplaats en het contract mail je met Public Sourcing

Voor vragen over dit proces mail met VRT.